mojapierwszalokata

Kredyt gotówkowy dla rolnika.

 Mój znajomy rolnik żalił się mi niedawno, że oferta kredytów gotówkowych udzielanych przez banki dla rolników jest niewielka. Postanowiłam bliżej przyjrzeć się tej sprawie i sprawdzić jak to jest w rzeczywistości  z kredytami gotówkowymi dla rolników. Więc jeśli chcesz kredyt ranking na pewno Ci pomoże, tak jak i mojemu przyjacielowi

   

Okazało się że kilka banków które w swojej ofercie nie posiadają w ogóle kredytów gotówkowych dla rolników. A osoba prowadząca rolniczą działalność gospodarcza jest taka sama jak każdy inny i ma takie same potrzeby. Problemy z kredytem gotówkowym dla rolników wynikają z tego ,że w przypadku tego typu działalności banki przy wyższych kwotach kredytów gotówkowych wymagają licznych zaświadczeń i potwierdzeń o dochodach. W przypadku rolnika będą to: zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodowości gospodarstwa, oraz o niezaleganiu w opłacaniu podatku rolnego. Kolejnym dokumentem którego wymagają banki jest zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu ze składkami ubezpieczeniowymi. Źródłem  dochodu rolnika są także dopłaty bezpośrednie, pisemne zaświadczenie o ich wysokości wyda Biuro Powiatowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Niekiedy banki zmniejszają procedury dostarczania wymaganych zaświadczeń i oferują kredyty gotówkowe oparte tylko na zaświadczeniach opartych o dochodowość gospodarstwa rolnego.  Fakt że wiele banków akceptuje dopłaty rolnicze jako źródło dodatkowego dochodu jest korzystny dla osób prowadzący działalność rolniczą. Procedura udzielania kredytów gotówkowych dla rolników i mnogość wymaganych zaświadczeń jest utrudnieniem dla osób związanych z takim rodzajem działalności.  Dla banków ważna jest zdolność kredytowa i solidne udokumentowanie możliwości spłaty zaciągniętego kredytu gotówkowego. W przypadku mniejszych kwot kredytów gotówkowych banki wielokrotnie udzielają takich kredytów na podstawie pisemnego oświadczenia o uzyskiwanych dochodach.
   

Z powyższego wynika, że ta grupa zawodowa jest dla banków klientem dość wyjątkowym  i  mocno nietypowym.  Ta nietypowość wynika z tego, iż rolnicy prowadzący działalność nie płacą podatku dochodowego płacą natomiast tak zwany podatek rolny, którego podstawą naliczania jest liczba posiadanych hektarów przeliczeniowych. Hektary przeliczeniowe ustalane są na podstawie klas ziemi rolnej.