mojapierwszalokata

Archiwum: wrzesień 2014

Inne konto osobiste- inne opłaty z nim związane.

Konta bankowe (w tym między innymi konto dla młodzieży lub inaczej zwane konto młodzieżowe) są fantastycznym rozwiązaniem dla osób, które pragną gromadzić swoje pieniądze w miejscu bezpiecznym i niedostępnym dla innych. W szczególności ma to odzwierciedlenie, jeśli w grę wchodzą bardzo duże kwoty. czytaj dalej

Lokaty bankowe

Lokaty bankowe to bez wątpienia jedna z najbardziej popularnych, jeśli nie w ogóle najpopularniejsza metoda inwestowania swoich własnych oszczędności, zaraz druga po niej to fundusze inwestycyjne. Oczywiście, jak nie trudno jest domyśleć, lokaty oferować mogą tylko i wyłącznie banki. Żadne inne instytucje finansowe nie mają tego typu uprawnień. czytaj dalej