mojapierwszalokata

Archiwum: lipiec 2015

Czym są kredyty gotówkowe?

Pieniądz jest powszechnie akceptowanym z mocy prawa lub zwyczaju środkiem płatniczym mającym na celu umorzenie zaciągniętych zobowiązań. Pieniądz pojawił się, gdy procesy wymiany nabrały cech masowej powtarzalności i regularności(miasta i targowiska). czytaj dalej

komentarze: 1